Privatlivspolitik

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger bl.a. i forbindelse med, at du foretager køb hos os, eller at du modtager vores nyhedsbrev, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

 

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Food for Friends ApS
Assensvej 67
5750 Ringe
info@foodforfriends.dk
+45 23 62 67 89
CVR-nr.: 40 10 89 04

 

  1. Hvad er formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med håndtering og levering af varer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler endvidere personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve. Vi kan foruden dette behandle personoplysninger om dig i forbindelse med vores interaktion (bl.a. likes, follows, delinger mv.) på forskellige sociale medier, herunder Facebook og Instagram. Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som vi forfølger, er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, som vi sender til dig. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af dine personoplysninger. Du kan få nærmere oplysninger om afvejningen af vores legitime interesser ved at rette henvendelse til os.

I forbindelse med ovennævnte formål kan visse personoplysninger være indsamlet via cookies, hvis du har givet særskilt samtykke hertil. I så fald er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan læse mere om vores brug af cookies på hjemmesiden i vores cookiepolitik.

I vores behandling foretager vi ikke automatiske afgørelser, herunder profilering ud fra dine personoplysninger.

 

  1. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Til ovennævnte formål behandler vi almindelige personoplysninger om dig, herunder bl.a. navn og adresse, e-mail og telefonnummer, ordreinformationer, købshistorik og kundenummer.

Endvidere behandler vi oplysninger, som du afgiver i forbindelse med din kommunikation med os.

Endelig behandler vi oplysninger om din færden på vores platforme, herunder hvilke produkter du klikker på og lægger i kurven, samt hvordan du interagerer, ligesom vi behandler oplysninger indsamlet via cookies i det omfang, du særskilt har samtykket til vores brug af cookies.

 

  1. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke personoplysninger til tredjeparter. Vi kan dog dele personoplysninger med vores eksterne revisor.

Vi overfører som udgangspunkt ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Hvis du afgiver dine personoplysninger til os via Facebooks platforme, kan du læse Facebooks privatlivspolitik på https://www.facebook.com/privacy/explanation. Hvis du ligeledes afgiver dine personoplysninger til os via Instagrams platforme, kan du læse Instagrams privatlivspolitik på https://help.instagram.com/155833707900388.

 

  1. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i op til to år derefter.

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores økonomistyringssystem, så længe det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år efter forretningsforholdets ophør, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring. Oplysninger om køb af varer og kommunikation med os herom vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter dit køb i henhold til købelovens reklamationsfrist.

 

  1. Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan kontakte os på info@foodforfriends.dk eller telefon + 45 23 62 67 89.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

 

  1. Tilbagetrækning af samtykke

Er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et samtykke kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget forinden tilbagetrækningen. Tilbagetrækning af samtykke har først virkning fra det tidspunkt, du oplyser om dette.

Såfremt du ønsker at gøre brug af retten til at trække dit samtykke tilbage eller har spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@foodforfriends.dk eller telefon + 45 23 62 67 89.

 

  1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Datatilsynet kan kontaktes på:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefonnummer: + 45 33 19 32 00

 

  1. Hvordan kontakter vi dig om ændringer i behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan altid følge med i eventuelle ændringer i vores behandling af dine personoplysninger via https://svendborgsennep.dk/. Vi opfordrer dig til løbende at orientere dig, således at du altid ved, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik som følge af ændringer i lovgivningen eller justering i vores forretningsgange.

 

Senest opdateret 31. maj 2023.